โครงการการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน

….ด้วยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแฟลต 11-18 ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของสังคม ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันสมัย….

….ประกอบกับศูนย์ ได้เปิดให้บริการทางคอมพิวเตอร์กับชุมชน ในเรื่องเอกสารอยู่แล้ว และได้มีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือนายไพฑูรย์ หรือ หนุ่ม รักษาศรี เข้ามาร่วมงานกับทางศูนย์โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทางศูนย์ฯเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นายไพฑูรย์ดำเนินมาก่อน และดำเนินอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นประโยชน์ตามแนวทางที่ศูนย์ฯได้วางไว้ จึงได้ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนขึ้นในนามของศูนย์ฯ เพื่อที่จะได้พัฒนายกระดับการศึกษาในด้านเทคโนโลยีแก่เด็ก เยาวชน และชาวชุมชน ตลอดจนการให้บริการทางเทคนิคแก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กร  และชาวชุมชนทั่วไป ในอัตราค่าบริการที่ต่ำ…..

 

บริเวณหน้าโครงการฯ….

เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าของศูนย์ฯ แต่เดิมชำรุด ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพจนสามารถใช้การได้ดีเหมือนของใหม่ โดยศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มวลชน หน่วยย่อยของโครงการการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน

ส่วนปฏิบัติการซ่อมบำรุง ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มวลชน มีเครื่องมือที่ทันสมัย และซ่อมด้วยระบบ DATA LINK ที่มีความทันสมัย และมาตรฐานเทียบเท่าของต่างประเทศ แม้แต่ศูนย์บริการภาคเอกชนหลายแห่ง ก็ยังไม่มีระบบนี้ใช้ในการตรวจซ่อม

ระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน แบบ Sharing Internet ที่นายไพฑูรย์คิดค้นขึ้น สามารถให้บริการแก่สมาชิกในความเร็ว 4 เม็กกะบิต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ในอัตราค่าบำรุงสมาชิกเพียงเดือนละ 200 บาท พร้อมบริการดูแลรักษาสัญญาณฟรีตลอดชีพ

การซ่อมหนักแบบ DATA LINK ในกรณีที่คอมพิวเตอร์มีอายุมาก และถูกใช้งานหนักอย่างไม่ถูกวิธี เช่น ใช้งานเกินกำลัง หรือปิดเปิดอย่างไม่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดการเสื่อมสภาพ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มวลชน สามารถดำเนินการซ่อมด้วยการ Reset อุปกรณ์ทุกชิ้น ให้มีอายุการใช้งานกลับไปเริ่มต้นมาใหม่

การซ่อมหนักแบบ Tune-UP สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ค่อยถูกใช้งาน และขาดการบำรุงรักษา ทำให้มีสภาพสกปรกและลัดวงจร มีอาการความร้อนสูงกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการ Over-Heath บ่อย ๆ ทางศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มวลชน จะดำเนินการถอดแยกเพื่อทำความสะอาด ขจัดฝุ่นและคราบสกปรกทุกชนิดออกจากอุปกรณ์ทุกชิ้นจนสะอาดเหมือนใหม่ จากนั้นจึงอัดน้ำยาซิลิโคน คืนค่าระบบปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง และอัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันเต็ม กำจัดขยะซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพเหมือนใหม่

……นอกจากนี้ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มวลชน ยังให้บริการด้านการจัดการข้อมูล เช่น รับจัดทำและดูแลระบบเว็บไซท์ รับกำจัดมัลแวร์ด้วยระบบ DATA LINK ผ่าน Internet รับอัพเดทไดร์ฟเวอร์ รับกู้ข้อมูล และรับจัดทำงานนำเสนอทุกแบบ เช่น Power Point, Flash Media, Gif.Animations ฯลฯ …..

……ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มวลชน ยังได้ให้บริการฟรี ในด้านการให้คำปรึกษา ทั้งปกติและระบบออนไลน์ โดยท่านสามารถสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านได้ที่เว็บไซท์นี้ โดยการเลือกที่เมนู E-Lerning และคลิกที่ ปัญหาคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต…..

…..กิจกรรมที่อยู่ในแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป คือการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชาวชุมชน ซึ่งศูนย์ฯอยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อนำเสนอกระทรวง ICT เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนต่อไป….