คณะทำงาน

นายไพฑูรย์ รักษาศรี

Mr.Paithoon Ruksasee

ช่างเทคนิค / ผู้ดำเนินการ

Technician มือถือ 080-805-7048