เครือข่าย-องค์กรพันธมิตร

เครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร

นายดำรงค์ บุญยัง ประธานเครือข่าย

ที่ตั้งชั่วคราว แฟลต 18 ถนนอาจณรงค์ แขวงและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

    

วัตถุประสงค์: เป็นองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเครือข่าย 22 หน่วย เพื่อดูแลป้องกันและบรรเทาเหตุเพลิงไหม้ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย ประสานงานช่วยเหลือทางราชการในด้านแรงงาน และวิชาการ

Network Disaster Community in Bangkok

Mr.Damrong Boon-yang  Wimax Network president.

That the temporary flat 18  Ad-Narong Road, Klongtoey. Bangkok

Objective: The umbrella organization volunteer disaster relief community around Bangkok Network members have 22 units to oversee fire prevention and mitigation. Why help people who suffer. Accident, disaster assistance coordination in support of government, labor and academia.
————————————————————————————————————–

มูลนิธิรวมน้ำใจ

นายเปล่ง ศรีดาน้อย ประธานมูลนิธิ

ที่ตั้ง แฟลต 12 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและประชาชนในชุมชนแออัด ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน

Uni spirit Foundation.

Mr. Plank Sidanoy   Chairman  Foundation.

Address Flat 12 Ad-Narong Road, Klongtoey, Bangkok

Objective: To promote the education of children and people in the slums. Promote economic self-sufficient professional guidelines. Support job creation. Professional people to create community

————————————————————————————————————–