แนะนำเว็บไซท์

http://noom4100.exteen.com/ นานาสารานุกรมฉบับเล็ก ที่รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเสริมข้อมูลทางวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมบริการมวลชน และด้านเทคนิคสำหรับช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไป ฟรี แต่มากด้วยคุณค่าและสาระ ได้รับการจัดอันดับเว็บไซท์ยอดนิยมโดย Truehitp

No small  http://noom4100.exteen.com/ various encyclopedias. Collected material from the folk wisdom and experience. Genographic supplementary technical information more complete. With public services. And the techniques for computer technicians. And students generally free, but with more value and content Has ranked the most popular website Truehitp.

————————————————————————————————-

http://203.172.130.66/khlongtoei/ เว็บไซท์ของกศน.คลองเตย น้องๆนักศึกษาที่มีความต้องการติดต่อ-ประสานงาน หรือรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าสู่เว็บไซท์ของ กศน.คลองเตยได้โดยการคลิกที่ลิ้งค์นะครับ

http://203.172.130.66/khlongtoei  website Formal. Klong Toey. Students who have children want to contact – coordination. Or receive various information, as well as interested citizens. You can access the web site. NFE Klongtoey by clicking on the link I

——————————————————————————————————-

http://www.nfe.go.th  ลิ้งค์เข้าสู่เว็บไซท์ของสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เชิญคลิกครับ

http://www.nfe.go.th  links to sites outside of the Bureau of Education and education systems as hospitable. Bangkok Please click

——————————————————————————————————-