แนะนำ-ติชม

สำหรับท่านที่มีข้อคิดเห็น หรือต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซท์ ตลอดจนมีข้อแนะนำในการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ กรุณาอย่าใช้ฟอรั่มไปในทางที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของฟอรั่มนี้นะครับ…

For a comment. Or to participate in the development site. As well as tips on how to improve learning center. Please do not use the forum in a way that does not meet the objectives of this forum …

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s