เรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : ความเป็นมาของธงชาติ

  เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : กรุงเทพมหานคร สมัยรัชกาลที่ 4

 เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : แรงงานไพร่ ทาสในสังคมศักดินา

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : แรงงานกับการปฏิรูปสังคมไทย สมัยรัชกาลที่ 5

(ตอน กุลีจีน แรงงานรุ่นบุกเบิกของไทย)

  

  เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : แรงงานกับการปฏิรูปสังคมไทย สมัยรัชกาลที่ 5

 เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : กรุงเทพมหานคร สมัยรัชกาลที่ 5

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : กบฎ ร.ศ.130 รัฐประหารครั้งแรกของเมืองไทย

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : สภาพบ้านเมืองทั่วไปก่อนปี พ.ศ.2475

(มีเส้นทางรถรางเก่าปากน้ำ ปัจจุบันคือถนนรถรางเก่า และ ถนนสรรพาวุธ)

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อปี พ.ศ.2475

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : รัชกาลที่ 7 ทรงตรวจสะพานพระพุทธยอดฟ้า ปี พ.ศ.2475 ตอนที่ 1

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : รัชกาลที่ 7 ทรงตรวจสะพานพระพุทธยอดฟ้า ปี พ.ศ.2475 ตอนที่ 2

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 6 -7

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : การกระทำรัฐประหารในเมืองไทย

เรียนรู้สังคมไทยจากวิดีโอ.ประวัติกรุงเทพฯ ตอน : น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2485